RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen en woonlasten in Den Bosch

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout 3-10-2010

Opdrachtgever: Gemeente Den Bosch

Downloads: Rapport


Gemeente ’s-Hertogenbosch en de in ’s-Hertogenbosch werkzame corporaties – Zayaz, Brabant Wonen en Kleine Meierij – wensen meer inzicht in de omvang, samenstelling, woonlasten en ontwikkeling van een aantal inkomensgroepen. Op basis hiervan kunnen weloverwogen beleidskeuzes worden gemaakt met als streven de huishoudens in ’s-Hertogenbosch passend te kunnen huisvesten. 

Centraal in het onderzoek staan de huishoudens die wat inkomen betreft wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de komende jaren neemt dit aantal naar verwachting toe, als gevolg van de economische crisis, maar mogelijk ook als gevolg van Europese regelgeving. Een van deze Europese regels verplicht woningcorporaties 90% van hun huurwoningen tot de liberalisa-tiegrens aan te bieden aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 33.000. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen (net) daarboven zijn aangewezen op de koop- en de particuliere huursector. De koopsector ligt voor velen echter buiten bereik en de omvang van de particuliere huursector in ’s-Hertogenbosch is gering. Dit betekent dat een bepaalde groep huishoudens buiten de boot dreigt te vallen. Hoe is hun situatie in Den Bosch?

Zoeken