RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doorstroming bevorderen via de woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout 19-8-2006

Downloads: Artikel


Meer starters helpen én de doorstroming bevorderen: twee doelstellingen die in het woonbeleid van dit moment centraal lijken te staan. Op deze beleidsdoelen wordt in veel gemeenten en regio’s niet alleen de nieuwbouw maar ook de woonruimteverdeling afgestemd. Maar om de dynamiek in de sociale huursector te stimuleren moeten meer woningen aan doorstromers worden toegewezen. Gaat dit niet ten koste van starters? Onderzoek in Holland Rijnland wijst uit dat dit niet het geval is. 

Eén en ander wordt in een artikel in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting uitgelegd.

Zoeken