RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Inkomenseis belet scheefwonen niet

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 31-5-2010

Downloads: Artikel


Dat bijna de helft van de corporaties geen inkomenseisen stelt bij toewijzing van sociale huurwoningen is opmerkelijk, zo viel 16 april 2010 in het Financieel Dagblad te lezen. De verbazing en het onbegrip hierover zijn groot. 

Op die reacties valt veel af te dingen, zo reageren Sjoerd Zeelenberg en Steven Kromhout in een ingezonden stuk. Ten eerste omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is regels te stellen. En ten tweede omdat in de praktijk de sociale huurwoningen voornamelijk aan lagere inkomensgroepen worden toegewezen, ook zonder regels.

Zoeken