RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effect van investeringen in onderwijshuisvesting

Door: Freddie Rosenberg Jan Scheele - Goedhart Thierry Wever 7-5-2011

Opdrachtgever: Ministerie van OC&W


Dit onderzoek biedt inzicht in de effecten van investeringen in onderwijshuisvesting - van zowel primair als voortgezet onderwijs - op de buurt. Concreter gezegd is er nagegaan wat de invloed is van deze investeringen op de leefbaarheid en op de woningprijzen in een cirkel rondom de scholen.

Meer over: Onderwijshuisvesting

Zoeken