RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Huishoudens tussen wal en schip?

Door: Steven Kromhout Elien Smeulders Jan Scheele - Goedhart 22-6-2010

Opdrachtgever: Aedes en Woonbond

Downloads: Rapport


De Minister van Wonen Wijken en Integratie wil woningcorporaties verplichten om ten minste 90% van de huurwoningen tot de liberalisatiegrens toe te wijzen aan de doelgroep. De doelgroep is gedefinieerd als huishoudens met een belastbaar inkomen tot 33.000 euro. Aedes en de Woonbond hebben twijfels bij deze grens en hebben daarom aan RIGO gevraagd om twee deelstudies te verrichten. 

Deelstudie 1 richt zich op de groep huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen 33.000 en 38.000 euro. In deze studie wordt de omvang, samenstelling en woonsituatie van deze groep huishoudens in kaart gebracht. 

Deelstudie 2 is gericht op de alternatieve huisvestingsmogelijkheden van huishoudens met een inkomen van 33.000 euro. Welke woningen kunnen zij betalen? En hoeveel aanbod is er voor deze huishoudens? 

Ten slotte wordt per regio onderzocht hoeveel huishoudens moeten verdienen om voor 10% van het koopaanbod in aanmerking te komen.

Zoeken