RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verdichten met visie

Door: André Buys 24-6-2010

Downloads: Rapport


Amsterdam wil de komende 30 jaar 70.000 woningen toevoegen binnen de gemeentegrenzen. De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) pleit ervoor de huidige pauze in de bouwproductie te benutten om een visie te ontwikkelen op deze verdichtingsoperatie. Tijdens een expertmeeting op 25 maart 2010 heeft de ARS haar suggesties voor zo'n visie met 15 deskundigen besproken. Opvattingen uit de expertmeeting zijn in deze publicatie verwerkt.

Zoeken