RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Het woonklimaat op IJburg

Door: André Buys 30-6-2010

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Downloads: Rapport


Hoewel IJburg in statistieken niet als onveilig of onleefbaar naar voren komt (integendeel), zijn er signalen die wijzen op een als minder prettig ervaren woon- en leefklimaat. Onderzocht is in hoeverre er sprake is van structurele problemen en of er in de opzet van IJburg (programmering, ontwerp en beheeraspecten) zaken zijn te vinden die deze problemen onbedoeld hebben versterkt of mede hebben veroorzaakt. Het onderzoek mondt uit in aanbevelingen voor de volgende fase van IJburg.

Zoeken