RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Huur op Maat in soorten en maten

Door: Steven Kromhout 31-8-2010

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Artikel


Dertien corporaties geven in het SEV-experiment Huur op Maat een huurkorting op basis van het inkomen van de huurder. Opzet is met dezelfde beschikbare middelen meer woningen bereikbaar te maken voor de doelgroep, meer keuzevrijheid te geven aan de huurder en een sterker verband tussen de prijs en kwaliteit te realiseren. RIGO evalueert het experiment.

In het voorjaar van 2010 werden de tussenresulaten van Huur op Maat bekend. In een artikel in het Tijdschrift voor de Volkhuisvesting gaan Steven Kromhout Anne Jo Visser (SEV) in op de uitkomsten van de tussenevaluatie.Meer over: Transparantietool Tussenevaluatie Huur op Maat

Zoeken