RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Middeldure huur in Leiden

Door: Lisan Wilkens Steven Kromhout 5-10-2010

Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel


 RIGO heeft in opdracht van Woningstichting Ons Doel de markt voor het middeldure huursegment in de gemeente Leiden verkend en de potentiële doelgroepen in beeld gebracht. Woningstichting Ons Doel is in Leiden actief in het beheren van sociale huurwoningen, maar realiseert daarnaast ook nieuwbouwprojecten. In een van de geplande nieuwbouwprojecten zijn middeldure huurwoningen voorzien. De markt voor (middel)dure huurwoningen is voor Ons Doel een relatief nieuwe markt. Vandaar dat RIGO is gevraagd inzicht te geven in de vraag naar huurwoningen en de potentiële doelgroepen in dit segment.

Zoeken