RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen- en woonlastenonderzoek Roosendaal

Door: Marlies van der Vlugt Elien Smeulders Steven Kromhout 27-6-2011

Opdrachtgever: AlleeWonen, Stadlander en WSG

Downloads: Rapport


De corporaties in Roosendaal – AlleeWonen, Stadlander en WSG – hebben RIGO gevraagd meer inzicht te geven in de omvang, samenstelling en ontwikkeling van vier inkomensgroepen. Daarnaast zijn de woonlasten van de inkomensgroepen in de sociale huursector onderzocht.

Centraal in het onderzoek staan de huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 33.614, in het onderzoek ook wel de 'doelgroep van beleid' genoemd.

Zoeken