RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestatieafspraken Katwijk 2010

Door: Arjen Zandstra Thierry Wever 29-5-2011

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk en Dunavie


De gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie hebben ondersteuning gevraagd bij het maken van afspraken over het te voeren woonbeleid. Dit leidde tot de ondertekening van prestatieafspaaken in mei 2011.

Zoeken