RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in krimpgebieden

Door: Johan van Iersel André Buys Jan Scheele - Goedhart Elien Smeulders 6-4-2011

Opdrachtgever: Ministerie van BZK/WWI

Downloads: Rapport


In opdracht van het Ministerie van BZK/WWI heeft RIGO het functioneren van de woningmarkt in drie ‘krimpregio’s’ en twee zogeheten ‘anticipeerregio’s’ in beeld gebracht. In deze studie wordt een beeld geschetst van het functioneren van de woningmarkt in drie ‘krimpregio’s’ (Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen) en twee zogeheten ‘anticipeerregio’s’ (Midden-Limburg en Achterhoek). Er wordt niet vooruit gekeken, maar er wordt een feitelijk beeld geschetst van de stand van zaken en ontwikkelingen tot op dit moment. Het beeld is divers. De bestudeerde regio’s hebben ieder hun eigen profiel, maar er zijn ook overeenkomsten. Specifieke aandacht in de studie gaat uit naar verhuisstromen van en naar de regio's en de mate waarin krimp samenhangt met leefbaarheids- en prijsontwikkelingen.

Meer over: Woningmarktonderzoek

Zoeken