RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kernvisies Wetland Wonen

Door: Thierry Wever 16-5-2012

Opdrachtgever: Wetland Wonen


RIGO ondersteunde Wetland Wonen bij het vertalen van de bedrijfsvisie, met als titel 'Wetland Wonen in de kern aanwezig', naar visie en strategie voor de afzonderlijke kernen. Analyse van feiten en ontwikkelingen, debatten in- en extern en kort en krachtig verwoorden van de visie. De kernvisies worden in september 2012 gepresenteerd aan de belanghouders van Wetland Wonen.

Zoeken