RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Modelverordening Huisvestingswet

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 22-7-2014

Opdrachtgever: VNG


De VNG heeft een model-huisvestingsverordening opgesteld voor haar leden. Gemeenten kunnen deze modelverordening gebruiken bij het opstellen van de eigen huisvestingsverordening. RIGO heeft, samen met Marijke Geertsema (zelfstandig jurist) de modelverordening opgesteld. In de bijbehorende ledenbrief worden de inhoud van de wet en modelverordening toegelicht.

De VNG-modelverordening en ledenbrief zijn hier te downloaden.


Zoeken