RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Met de 90%-norm is de doelgroep niet veel opgeschoten

Door: Steven Kromhout 26-2-2013

Downloads: Artikel


De komst van de 90%-norm heeft niet geleid tot grote verschuivingen in de verhuringen aan en de kansen voor woningzoekenden met een inkomen tot €33.000.

Sinds 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om minimaal 90% van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot €33.000. RIGO heeft samen met WoningNet onderzocht welke gevolgen dit heeft gehad voor de woonruimteverdeling. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

Dit onderzoek is een van de resultaten van een structurele samenwerking tussen onderzoekers van WoningNet en RIGO. Om de effecten van de invoering van de 90%-regeling te onderzoeken hebben zij gebruikgemaakt van gegevens over de woonruimteverdeling die tussen januari 2010 en juli 2012 werden geregistreerd in zes regio’s.

Anders dan verwacht zijn er sinds de invoering van de 90%-norm geen grote verschuivingen te zien in het aantal verhuringen en de kansen voor woningzoekenden met een inkomen tot €33.000. De meest spectaculaire ontwikkeling is de grote afname van het aantal actief woningzoekenden dat niet tot de doelgroep behoort. Kennelijk heeft deze groep de zoektocht naar een sociale huurwoning opgegeven.


Zoeken