RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Eindevaluatie Huur op Maat

Door: Steven Kromhout Esther Cozijnsen Petra Burger Sjoerd Zeelenberg 20-4-2011

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Hoofdrapport Bijlagenrapport


Huur op Maat is een alternatief voor het huidige huurbeleid in Nederland. 13 corporaties hebben twee jaar met inkomensafhankelijke huren geëxperimenteerd. De resultaten van het SEV-experiment zijn door RIGO onderzocht. Op deze site zijn het hoofdrapport en het bijlagenrapport te downloaden.

Uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen van het experiment zijn gehaald. Er zijn meer betaalbare woningen vrij gekomen en woningzoekenden hadden meer keuzemogelijkheden. Bovendien zijn de middelen van de corporaties doelmatiger besteed en is er een sterker verband tussen prijs en kwaliteit voor de huurder. De verwachte effecten op de woningmarkt (onder andere meer doorstroming en verkleining van het gat tussen huur en koop) zijn nog niet zichtbaar vanwege de korte looptijd van het experiment en de effecten van de financiële crisis. Het draagvlak onder huurders en lokale partijen is groot. 

De eindevaluatie van Huur op Maat bestaat uit een hoofdrapport en een bijlagenrapport. Jan van de Schaar schreef op verzoek van de SEV een essay over de toekomst van inkomensafhankelijke huren in Nederland. Voor meer informatie over Huur op Maat kunt u terecht op de website van de SEV.

Meer over: Huur op Maat in perspectief Huur op Maat in soorten en maten Tussenevaluatie Huur op Maat

Zoeken