RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonruimteverdeling in beeld: Almelo

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout Thierry Wever 19-11-2011

Opdrachtgever: Beter Wonen en St. Joseph Almelo


Wie een sociale huurwoning zoekt in Almelo doet dat via Woonburo Almelo, het distributiemodel van Sint Joseph Almelo en Beter Wonen. Maar in hoeverre passen dit model en deze werkwijze nog bij de visie van beide corporaties op de woonruimteverdeling en op hun klanten? Met name het rekening houden met inpasbaarheid bij woningtoewijzing en de positie van de woningzoekende in het distributiemodel staan ter discussie. 

Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft RIGO de werking van het systeem geanalyseerd. Daaruit blijkt onder meer dat ondanks de afnemende verhuringen de wachttijd in Almelo relatief laag is en onderlinge verschillen in wachttijd beperkt. Daarnaast is woningzoekenden en huurders in een enquête gevraagd hoe zij de werkwijze ervaren. Zij geven blijk van een groot vertrouwen in het toewijzingsbeleid van de corporaties en wijzen op het belang van een gezamenlijk systeem en transparantie over regels en de toepassing ervan. Tot slot van de evaluatie is een aantal mogelijke verbeterpunten geformuleerd. Bijvoorbeeld over het genereren en gebruiken van marktinformatie, het verbeteren van de verantwoording en het beschikbaar maken van relevante marktinformatie voor woningzoekenden. Op basis van de evaluatie besluiten Beter Wonen en Sint Joseph Almelo over de (gezamenlijke) toekomst van de woonruimteverdeling in Almelo.

Zoeken