RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Markt voor studentenhuisvesting in Zwolle

Door: Steven Kromhout André Buys 11-7-2011

Opdrachtgever: Woningstichting SWZ


De corporaties in de regio Zwolle overwegen om te investeren in de bouw van een StadsCampus voor studenten. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover heeft RIGO de markt voor studentenhuisvesting in Zwolle in kaart gebracht. Uit de analyses van de ontwikkeling van vraag en aanbod tot 2025 komt naar voren dat de markt anno 2011 vrij ontspannen is. De komende jaren zal de huisvestingsbehoefte nog wel toenemen.

Zoeken