RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Aan de slag met de Huisvestingswet

Door: Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever Steven Kromhout 22-3-2014


De Tweede Kamer heeft op 11 maart 2014 de nieuwe Huisvestingswet aangenomen. Sturing in de woonruimteverdeling moet straks beter worden onderbouwd. Werk aan de winkel dus, voor gemeenten én corporaties.

De Huisvestingswet biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de verdeling van woonruimte. Het uitgangspunt van de wet is vrijheid van vestiging. Alleen waar nodig mogen gemeenten bijsturen.

Wat verandert er?

Gemeenten kunnen toewijzingsregels in de toekomst alleen nog in een huisvestingsverordening vastleggen en niet meer in een convenant. De verordening krijgt bovendien een tijdelijk karakter: maximaal vier jaar. Bovendien moeten gemeenten beter onderbouwen waarom de regels nodig zijn. Hiervoor moeten zij aantonen dat sprake is van schaarste die zonder sturing leidt tot verdringing van bepaalde groepen woningzoekenden.

Koopwoningen vallen in de toekomst niet meer onder de regulering, met uitzondering van de Waddeneilanden. Gemeenten bepalen zelf voor welk deel van de huurwoningen zij regels stellen. Voor maximaal de helft van dit aanbod kunnen gemeenten lokale en regionale woningzoekenden voorrang geven. Het lokaal maatwerk vervangt de bindingseisen uit de oude wet.

Wat betekent dat voor uw gemeente?

De nieuwe wet kan verstrekkende gevolgen hebben – afhankelijk van de situatie in uw gemeente of werkgebied. Als de nieuwe wet in werking treedt, hebben gemeenten nog een halfjaar de tijd om hun huisvestingsbeleid aan te passen aan de nieuwe regels. De nieuwe verordening moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, dus het is zaak om tijdig te beginnen met de voorbereiding. Vooral omdat het huisvestingsbeleid beter onderbouwd moet worden dan voorheen.

Lange voorgeschiedenis

De nieuwe Huisvestingswet heeft een lange voorgeschiedenis. De vigerende wet, uit 1993, werd in 2004 geëvalueerd. December 2009 stuurde toenmalig Minister Van der Laan het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Sindsdien is de inhoud van de nieuwe wet meerdere keren aangepast, met name op het punt van sturen op leefbaarheid. Uiteindelijk is de Tweede Kamer in maart 2014 tot behandeling van het wetsvoorstel (inclusief een aantal amendementen) en stemming overgegaan.

Huisvestingsbeleid.nl

Op de hoogte blijven? RIGO heeft het Huisvestingsbeleid.nl opgericht: hét online platform voor alles wat te maken heeft met de huisvestingswet. De komende maanden zal op Huisvestingsbeleid.nl steeds meer informatie en actuele ervaringen worden verzameld.

Downloads

- Wetsvoorstel

- Memorie van toelichting

Nota van wijziging

- Tweede nota van wijziging

- Derde nota van wijziging

- Stemmingsoverzicht


Zoeken