RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Quick scan woonoverlast in Den Haag

Door: Froukje van Rossum André Buys 1-2-2011

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Downloads: Rapport


In Den Haag werken zorginstellingen en corporaties samen om via Begeleid Wonen kwetsbare mensen (zelfstandig) te huisvesten met begeleiding aan huis. Signalen dat cliënten Begeleid Wonen voor overlast in huurcomplexen zouden zorgen, waren aanleiding voor een verkennend onderzoek naar de relatie tussen woonoverlast en Begeleid Wonen.

De ontwikkelingen van woonoverlast in Den Haag zijn weergegeven op basis van het WBO 2002 en Wo(O)N 2009. Daarnaast zijn de adressen van cliënten Begeleid Wonen vergeleken met de adressen waarover meldingen van woonoverlast zijn binnengekomen bij het Meld- en steunpunt woonoverlast. Ook is het aantal en de aard van de klachtmeldingen over adressen Begeleid Wonen onderzocht. Er zijn achttien gesprekken gevoerd met sleutelfiguren voor aanvullende informatie.

Hieruit komt het beeld naar voren dat er weliswaar sprake is van incidentele woonoverlast, maar doordat er goede afspraken zijn tussen woon- en zorgaanbieders worden de klachten door begeleiders besproken met de betreffende cliënten waarna de woonoverlast stopt. Van structurele woonoverlast veroorzaakt door cliënten Begeleid Wonen is geen of nauwelijks sprake. Overigens bestaan er wel structurele vormen van woonoverlast die zeer belastend zijn voor de omwonenden. Deze woonoverlast wordt echter door andere mensen veroorzaakt dan cliënten Begeleid Wonen.

Het gehele rapport is hier te downloaden.

Meer over: Begeleid wonen voorkomt structurele overlast

Zoeken