RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Scheefwonen in Leiden

Door: Lisan Wilkens Arjen Zandstra Steven Kromhout 18-5-2011

Opdrachtgever: College van B&W gemeente Leiden

Downloads: Rapport


RIGO onderzocht de achtergronden, oorzaken en mogelijke oplossingen van scheefwonen in Leiden. In discussies over de woningmarkt komt het onderwerp scheefwonen vaak ter sprake. Maar wat is scheefwonen nu precies, in welke mate doet het zich voor, hoe erg is het en wat is er aan te doen?

In dit onderzoek is ingegaan op goedkoop scheefwonen in Leiden. We spreken van goedkoop scheefwonen als mensen met een hoger inkomen in een goedkope woning wonen. In Leiden blijkt de scheefheid niet veel groter of kleiner te zijn dan gemiddeld. Een belangrijke verklaring van scheefwonen in Leiden is de samenstelling van de woningvoorraad. Er zijn relatief veel goedkope huurwoningen en weinig huur- en koopwoningen in het middensegment. Huurders die er in inkomen op vooruit gaan, hebben nauwelijks alternatieven in Leiden en blijven (scheef) wonen in hun huurwoning óf verlaten de gemeente. In het rapport zijn verder een aantal denklijnen en mogelijke maatregelen geschetst om het scheefwonen in Leiden aan te pakken.

Het rapport is hier te downloaden.

Meer over: Woonruimteverdeling

Zoeken