RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Signalen uit de nieuwbouw

Door: André Buys Johan van Iersel Kees Leidelmeijer 15-4-2014

Opdrachtgever: Ministerie van BZK

Downloads: Rapport


Het periodieke onderzoek Bewoners Nieuwe Woningen (BNW) levert al tientallen jaren inzicht in de nieuwbouw in Nederland en in de eerste bewoners van die nieuwbouw. In de rapportage die RIGO samenstelde zijn de woningen, gebouwd in 2010 en 2011, en hun bewoners (geënquêteerd in 2012) geanalyseerd. Gekeken is onder meer naar de waarde en de kosten van nieuwe woningen en naar de mate waarin nieuwbouw aansluit op de wensen van woningzoekenden. Tevens zijn langetermijntrends in nieuwbouw en bewoning in beeld gebracht.

RIGO verrichtte deze opdracht voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.


Zoeken