RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid en beschikbaarheid in Hengelo en Borne

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout Johan van Iersel Thierry Wever 17-4-2015

Opdrachtgever: Gemeenten en corporaties in Hengelo en Borne


In opdracht van de gemeenten en corporaties in Hengelo en Borne heeft RIGO de omvang van de doelgroepen en de actuele huur- en woonlasten van huurders in beeld gebracht.

Ook gaat het onderzoek in op de bestedingsruimte van huurders en hoe groot de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad in Hengelo en Borne nu en in de toekomst moet zijn om de doelgroepen passend te kunnen huisvesten. het onderzoek sloten we af met een brede belanghoudersbijeenkomst, waarin we de onderzoeksresultaten bediscussieerden en vooruit keken richting nieuw woonbeleid en prestatieafspraken.


Zoeken