RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie De Woonversnelling 2.0

Door: Steven Kromhout 12-11-2011

Opdrachtgever: Ymere

Downloads: Rapport


In het experiment De Woonversnelling is doorstromers in de regio Amsterdam opnieuw de kans geboden om mee te loten voor een sociale huurwoning. RIGO evalueerde dit experiment. 

In 2007 introduceerden Woongroep Holland, de Woonmaatschappij en Ymere gezamenlijk De Woonversnelling, een aparte module binnen het regionale aanbodsysteem. Hierin werd doorstromers de kans geboden om mee te loten voor een sociale huurwoning van één van de experimentcorporaties. Dit experiment kende goede resultaten, bleek uit de - door RIGO uitgevoerde - evaluatie in 2008, wat aanleiding gaf om het experiment een vervolg te geven. 

In december 2009 is de tweede fase van De Woonversnelling gestart. Dit keer nam naast Woongroep Holland en Ymere (inmiddels gefuseerd met de Woonmaatschappij) ook Eigen Haard deel aan het experiment. Het experiment liep tot 1 april 2011. RIGO heeft opnieuw de balans opgemaakt. Ondanks de wijzigde omstandigheden op de woningmarkt waren de effecten van De Woonversnelling in de tweede fase grotendeels gelijk aan die in de eerste fase. Opnieuw bleek het mogelijk om via De Woonversnelling langere verhuisketens te realiseren. De Woonversnelling heeft dus zowel in goede als in slechte tijden een positief effect op de doorstroming.

Meer over: De Woonversnelling

Zoeken