RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Van ZZP naar zorg- en dienstenboek

Door: Froukje van Rossum Thierry Wever 10-1-2013

Opdrachtgever: Leekerweide


Zorginstelling Leekerweide heeft een nieuw zorg- en dienstenboek opgesteld. Leekerweide ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking. In het zorg- en dienstenboek wordt het aanbod van Leekerweide omschreven en getypeerd. Dit gekoppeld aan de verschillende doelgroepen wat betreft leeftijd, mate van beperking en type zorgvraag.

Zoeken