RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Simuleren van woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout 16-8-2011

Downloads: Artikel


Het verdelen van woonruimte binnen de sociale sector is een complex proces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van woonruimteverdeelsystemen. Het directe effect van het draaien aan één knop in zo'n systeem is vaak nog wel te voorspellen, maar hoe en in welke mate de dynamiek van het hele systeem veranderd is moeilijk in te schatten. 

Om toch de mogelijkheid te hebben om vooraf iets te zeggen over het effect van een verandering in het woonruimteverdelingssysteem heeft RIGO een simulatiemodel ontwikkeld dat het toewijzingsproces simuleert wanneer andere regels gelden. Zo kunnen bijvoorbeeld de effecten van het afschaffen of aanscherpen van passendheidcriteria of een andere vorm van volgordebepaling worden gesimuleerd. Binnen RIGO heeft Jeroen Buitendijk onder beleiding van Sjoerd Zeelenberg en Steven Kromhout in de vorm van een afstudeerstage aan de ontwikkeling van het simulatiemodel gewerkt. Op basis van de bijbehorende scriptie is een Engelstalig artikel verschenen waar ingegaan wordt op de ontwikkeling en toepassing van het model.

Het artikel is gepubliceerd in AENorm, mei 2011.

Meer over: Woonruimteverdeling

Zoeken