RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonatlas Apeldoorn

Door: André Buys 30-8-2012

Opdrachtgever: Rekenkamer Apeldoorn


De rekenkamer van Gemeente Apeldoorn oriënteert zich op de opgave in de bestaande particuliere woningvoorraad en de rol van de gemeente daarin. Ter ondersteuning heeft RIGO een aantal indicatoren in kaart gebracht en geanalyseerd.

Zoeken