RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Monitor prestatieafspraken Utrecht 2010

Door: Thierry Wever 18-8-2011

Opdrachtgever: STUW


Voor de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) heeft RIGO de voortgang van de Utrechtse prestatieafspraken "Samen voor de Stad 2007-2010" in beeld gebracht. Daarbij is teruggeblikt op de realisatie van de prestatieafspraken over de gehele looptijd.

RIGO heeft in 2008 de monitor van de Utrechtse prestatieafspraken opgezet. Jaarlijks heeft een herhalingsmeting plaatsgevonden.

Meer over: Prestatieafspraken

Zoeken