RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Houvast in onzekere tijden

Door: Johan van Iersel André Buys 4-11-2012

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn


De prognoses voor gemeente Apeldoorn lieten grote bandbreedten zien. Deze zorgden voor onzekerheden bij de woningbouwprogrammering en bijbehorende grondexploitaties. RIGO heeft de prognoses op een rij gezet, de verschillen verklaard en is gekomen tot een realistische inschatting van de toekomst.

Zoeken