RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Actualisatie behoeftenraming studentenhuisvesting

Door: André Buys 12-10-2011

Opdrachtgever: Het Amsterdams Hoger Onderwijs

Downloads: Factsheet


In opdracht van de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs maakte RIGO een schatting van de groei van het aantal studenten en hun huisvestingsbehoefte. Het betreft een actualisatie bij het rapport 'Studeren in de topstad' uit 2010.

Zoeken