RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Volkshuisvestelijke opgaven voor Utrechtse woningcorporaties

Door: Steven Kromhout Elien Smeulders 15-11-2011

Opdrachtgever: Samenwerkende Woningcorporaties Regio Utrecht


Door de ontwikkeling van inkomensgroepen en hun woningbehoefte in de komende jaren in beeld te brengen heeft RIGO onderbouwing geleverd voor de opgaven van de woningcorporaties in de regio Utrecht.

In de regio Utrecht neemt de omvang van de doelgroep de komende jaren toe, als gevolg van demografische en economische ontwikkelingen. De corporaties staan daarom voor de lastige keuzes: welke inkomensgroepen willen ze blijven bedienen en welk voorraadbeleid hoort daarbij? De cijfers die RIGO heeft aangeleverd helpen de corporaties bij het maken van deze keuzes.

Zoeken