RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Alternatieven voor IJburg

Door: André Buys 18-3-2012

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam


Onderzoek in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam naar alternatieven voor IJburg-2 vanuit perspectief van de markt en van de betekenis van IJburg voor de stedelijke bevolkingsdynamiek. Hoe ziet de doelgroep er uit? Wat trekt de doelgroep aan in IJburg? Kan dit ook elders worden geboden en kan de doelgroep ook op andere locaties worden bediend?

Zoeken