RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid in regio Alkmaar

Door: Sjoerd Zeelenberg Elien Smeulders Steven Kromhout 5-5-2014

Opdrachtgever: Corporaties in regio Alkmaar

Downloads: Rapport


De corporaties in de regio Alkmaar maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen, en dan in het bijzonder het huidige aanbod. RIGO heeft in beeld gebracht hoe de prijsstelling van het verwachte aanbod in de huur- en koopmarkt in 2014 zich verhoudt tot wat de verschillende inkomensgroepen kunnen betalen.


Zoeken