RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Marktverkenning starters in Katwijk

Door: André Buys 6-7-2012

Opdrachtgever: Dunavie


Woningcorporatie Dunavie overweegt een bestaand flatgebouw te positioneren ten behoeve van starters. RIGO onderzocht de markttechnische haalbaarheid van dit plan.

Zoeken