RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Meer zicht op betaalbaarheid

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 6-11-2013

Opdrachtgever: Regio Gooi en Vechtstreek

Downloads: Rapport


Welke woningen kunnen woningzoekenden betalen die nu een woning zoeken in Gooi en Vechtstreek? RIGO zocht het uit.

Gemeenten en corporaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben behoefte aan inzicht in de betaalbaarheid van het woningaanbod voor de huidige woningzoekenden. Daarom heeft RIGO de actuele prijzen van huur- en koopwoningen in kaart gebracht en gerelateerd aan de inkomens en financieringsmogelijkheden van woningzoekenden. Dit gebeurde onder begeleiding van een werkgroep van gemeenten en corporaties uit de regio. Het onderzoek werd uitgevoerd met steun van de Provincie Noord-Holland, in het kader van het Regionaal Actieprogramma Wonen.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek hebben de gemeenten en corporaties in Gooi en Vechtstreek gezamenlijk een brandbrief aan minister Blok en de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij alarm slaan over de betaalbaarheid van het woningaanbod in de regio.


Zoeken