RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Armoede een steeds groter probleem onder huurders

Door: Steven Kromhout 7-10-2013

Downloads: Artikel


Na vijf jaar van economische crisis en bezuinigingen staat het huishoudboekje van veel huurders onder zware druk. In 2013 berekende RIGO voor de Woonbond dat 28% van de huurders van de gereguleerde huurwoningen in armoede leeft: zij houden na aftrek van hun woonlasten onvoldoende over voor andere uitgaven. Wat betekent armoede concreet voor huurders?

In dit artikel gaan Steven Kromhout en Barbara Klomp (Woonbond) in op die vraag. Het artikel verscheen in oktober 2013 in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.


Meer over: Armoede onder huurders neemt toe

Zoeken