RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bestedingsruimte van Amsterdamse woningzoekenden

Door: André Buys Steven Kromhout 8-11-2012

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam


Wat is de bestedingsruimte van Amsterdamse woningzoekenden, en wat is de invloed van de crisis op die bestedingsruimte? RIGO heeft het uitgezocht voor de  gemeente Amsterdam, op basis van Wonen in Amsterdam 2011.


Zoeken