RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid in regionaal perspectief

Door: Steven Kromhout Elien Smeulders 8-8-2012

Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam


Ter onderbouwing van een regionale discussie over de betaalbare woningvoorraad heeft RIGO enkele bouwstenen opgeleverd met feiten en cijfers over de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. De bouwstenen hebben betrekking op de volgende vragen: 

- Welke woningen zijn betaalbaar voor welke groepen? 
- Hoe zijn inkomensgroepen en betaalbare woningen verspreid over de regio? 
- In hoeverre trekken gemeenten verschillende inkomensgroepen aan?
- Hoe zullen de inkomensgroepen en de betaalbare woningvoorraad zich de komende jaren ontwikkelen?
 


Zoeken