RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestatieafspraken in Bussum

Door: Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever 14-9-2013

Opdrachtgever: Gemeente Bussum en corporaties


De gemeente Bussum en de drie aldaar werkzame corporaties, Dudok Wonen, Gooi en Omstreken en De Alliantie, hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst biedt houvast in de veranderlijke tijden en structuur aan de samenwerking. De prestatieafspraken worden naar verwachting eind 2013 formeel bekrachtigd. 

Zoeken