RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 23-1-2013

Opdrachtgever: Gooi en Vechtstreek


In het najaar van 2011 werd in Gooi en Vechtstreek de nieuwe regionale Huisvestingsverordening vastgesteld. Dit ging onder meer gepaard met de introductie van zoekwaarde, een spoedmodule met loting en het afschaffen van een aantal labels, waaronder het vestigerslabel. De corporaties en gemeenten in Gooi en Vechtstreek wilden de effecten van deze wijzigingen onderzoeken. RIGO heeft deze evaluatie in samenwerking met WoningNet uitgevoerd.

Zoeken