RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Voorrang voor senioren in De Ronde Venen

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 6-2-2013

Opdrachtgever: GroenWest


In De Ronde Venen geldt bij de toewijzing van seniorenwoningen een uitzondering op de regionale huurinkomenstabel. Deze seniorenbepaling is bedoeld om ouderen met een laag inkomen meer kans te geven op een woning. In opdracht van GroenWest onderzocht RIGO de effecten van deze bepaling.


Zoeken