RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verschuivende woningbehoefte?

Door: Steven Kromhout Elien Smeulders Sjoerd Zeelenberg 10-11-2013

Opdrachtgever: Samenwerkende gemeenten en corporaties in IJmond en Zuid-Kennemerland

Downloads: Rapport


De gemeenten en corporaties in IJmond en Zuid-Kennemerland willen weten welke verschuivingen er plaatsvinden in de woningbehoefte als gevolg van de hervormingen van het kabinet in de huursector uit 2012. Hiervoor heeft RIGO een behoefteonderzoek uitgevoerd. Die behoefte hebben we afgezet tegen de voorraadplannen van de corporaties.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van Regionaal Actieprogramma Wonen.
Zoeken