RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in Haaglanden

Door: André Buys 28-6-2013

Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden


Algemene analyse van het Woononderzoek Nederland 2012 voor Haaglanden, met uitsplitsing per gemeente. Thema's zijn onder meer: omvang en huisvesting van doelgroepen, woonlasten, gerealiseerde en gewenste verhuizingen.

Zoeken