RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in Teylingen

Door: Ilse Giesbers André Buys 1-8-2013

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen en corporaties


De rapportage bevat een weergave van de woningmarkt in de gemeente Teylingen op basis van het WoON 2012. Vragen als; wie wonen in de gemeente Teylingen, waar wonen deze huishoudens, hoe groot is de sociale doelgroep, wat willen woningzoekenden en wat zijn de kwetsbare en kansrijke segmenten in de huidige markt komen in de rapportage aan bod.

Zoeken