RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen en woonlasten 2.0

Door: Steven Kromhout Elien Smeulders 8-10-2013

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

Downloads: Rapport


In 2010 heeft RIGO in opdracht van de gemeente en corporaties in ’s-Hertogenbosch een onderzoek uitgevoerd naar de huisvesting en woonlasten van lagere en middeninkomensgroepen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het woonbeleid en op de woningmarkt. Daarom is RIGO gevraagd een actualisatie te maken van ons eerdere onderzoek, met behulp van het recent verschenen WoonOnderzoek Nederland 2012. Uit de nieuwe meting blijkt dat de woonlasten van huurders zijn gestegen terwijl de inkomens zijn gedaald. Hierdoor hebben meer huurders een te hoge woonquote gekregen.

Lees ook het persbericht van de gemeente 's-Hertogenbosch.  


Meer over: Doelgroepen en woonlasten in Den Bosch Armoede onder huurders neemt toe

Zoeken