RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Energie creëren voor woonlasten

Door: Steven Kromhout 10-11-2013

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Downloads: Rapport


De gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen willen de woonlastenbenadering integreren in hun woningbouwbeleid. In samenwerking met de Stadsregio heeft RIGO een handreiking ('menukaart') voor gemeenten opgesteld, waarin verschillende opties worden benoemd. We putten daarbij uit onze eigen kennis en ervaringen in den lande.

Zoeken