RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen en woonlasten Breda

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout Johan van Iersel 9-10-2014

Opdrachtgever: Gemeente en corporaties


In vervolg op eerder onderzoek uit 2009 heeft RIGO in opdracht van de gemeente Breda en de corporaties opnieuw de omvang van de doelgroepen en de actuele woonlasten van huurders in Breda in kaart gebracht.

Ook gaat het onderzoek in op de bestedingsruimte van huurders en hoe groot de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad in Breda nu en in de toekomst moet zijn om de doelgroepen passend te kunnen huisvesten.


Zoeken