RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen en woonlasten in Roosendaal

Door: Marlies van der Vlugt Steven Kromhout 24-4-2014

Opdrachtgever: AlleeWonen

Downloads: Rapport


Het onderzoek biedt inzicht in de omvang en ontwikkeling van de woonlasten in de sociale huursector in de gemeente Roosendaal. Is de woonquote van huurders toe- of afgenomen? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Op basis van aannamen over demografie en economie is een raming gemaakt van de benodigde omvang van de betaalbare huurvoorraad in de gemeente Roosendaal en de gewenste differentiatie daarbinnen.

Zoeken