RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wethouders vragen om flexibilisering huurmarkt

Door: Steven Kromhout 27-2-2014


In een brief aan minister Blok hebben de wethouders Ossel (Amsterdam) en Isabella (Utrecht) gevraagd om een pilot met maatwerkoplossingen voor de woningmarkt. Daarbij verwijzen ze naar onderzoek van RIGO.

De wethouders willen onder meer vijfjaarscontracten mogelijk maken. Met deze huurcontracten voor vijf jaar zou de dynamiek in de woningmarkt aanzienlijk worden vergroot. Daarbij baseren zij zich op een simulatie die RIGO onlangs voor Amsterdam heeft uitgevoerd. Momenteel verkent RIGO in opdracht van Platform31 de kansen en mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten.

In de brief wordt ook verwezen naar de Pilot Flexibel Huren, die eind 2013 in Amsterdam van start is gegaan. Hierin krijgen huurders van woningen in het middensegment een tijdelijke korting op de huur, die afhankelijk is van hun inkomen. RIGO heeft de opdracht om de effecten van deze pilot te evalueren.


Meer over: Evaluatie Pilot Flexibel huren Meer dynamiek door beperkte contractduur Eeuwigdurende erfpacht lijkt goedkoper dan het is

Zoeken