RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Schaarste in de regio Utrecht

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg Elien Smeulders 19-12-2014

Opdrachtgever: U10

Downloads: Rapport


De Huisvestingswet 2014 vraagt van gemeenten een betere onderbouwing van de noodzaak om te sturen in de woonruimteverdeling. Als onderdeel van die onderbouwing heeft RIGO onderzoek gedaan naar de schaarste in de regio Utrecht. Dit rapport is één van de bouwstenen die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van die onderbouwing.

Het schaarste-onderzoek gaat in op de actuele situatie op de woningmarkt. Aan de hand van gegevens over woningzoekenden en toewijzingen in de afgelopen jaren is per gemeente in beeld gebracht hoe moeilijk of makkelijk het is om op dit moment een sociale huurwoning te krijgen.


Zoeken